اطلاعیه شماره ۰۵ مهم  

قابل توجه شرکت کنندگان عزیز:آخرین مهلت تحویل برگه های کاغذی به نمایندگان محترم تا ساعت ۱۸:۳۰ روز شنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۷ میباشد.به اطلاع کلیه نمایندگان محترم می رساندمهلت ارسال فایل به دفتر مرکزی تا ساعت ۱۹:۳۰ روز شنبه ۰۵خرداد ۱۳۹۷ میباشد. با تشکر دفتر مرکزی شاهین ۹۰منبع: http://fc-shahin90.blogfa.com/

ادامه مطلب  

اطلاعیه شماره ۰۷مهم  

قابل توجه شرکت کنندگان عزیز:آخرین مهلت تحویل برگه های کاغذی به نمایندگان محترم تا ساعت۱۹:۰۰ روز دوشنبه ۰۷خرداد ۱۳۹۷ میباشد.به اطلاع کلیه نمایندگان محترم می رساندمهلت ارسال فایل به دفتر مرکزی تا ساعت۲۰:۰۰ روز دوشنبه ۰۷خرداد ۱۳۹۷ میباشد. با تشکر دفتر مرکزی شاهین ۹۰منبع: http://fc-shahin90.blogfa.com/

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1